Thông tin tài khoản ngân hàng.

I. AGRIBANK 

Hoàng Thị Hương

- Số TK: 1500216258940
- Chi nhánh: Hà Nội

- ĐT 0988 79 73 71